شماره تماس های ما  : 03537258230 - 03537331573
شماره تلگرام شرکت   : 09034362387
شماره تماس های ما   :   03537258230   -   03537331573             شماره تلگرام شرکت   :   09034362387
0

کنترل کیفیت عمومی

نوع دوره : غیر حضوری (دانلود فیلم) شهریه : 155,000 تومان مدرس : مهندس مجتبی جوانبخت مدت دوره : معادل هشت ساعت آموزش
829
0

الزامات و مباني نظام مديريت كاليبراسيون

نوع دوره : غیر حضوری (دانلود فیلم) شهریه : 155,000 تومان مدرس : مهندس احمدرضا شهیدی مدت دوره : معادل هشت ساعت آموزش
388
0

ایزو ۹۰۰۱ -سیستم مدیریت کیفیت

نوع دوره : غیر حضوری (دانلود فیلم) شهریه : 155,000 تومان مدرس : مهندس فرهاد قیصر مدت دوره : معادل هشت ساعت آموزش
453
0

آشنایی با اصول استاندارد و نحوه تدوین استانداردهای کارخانهای صنعتی

نوع دوره : غیر حضوری (دانلود فیلم) شهریه : 155,000 تومان مدرس : مهندس مجتبی اکرم زاده اردکانی مدت دوره : معادل هشت ساعت آموزش
256
0

ISO ۱۰۰۰۲ & ISO ۱۰۰۰۴ سیستم مدیریت بر رضایت مندی مشتری

نوع دوره : غیر حضوری (دانلود فیلم) شهریه : 155,000 تومان مدرس : مهندس فرهاد قیصر مدت دوره : معادل هشت ساعت آموزش
275
0

ISO۱۴۰۰۱:۲۰۱۵سیستم مدیریت زیست محیطی بر اساس استاندارد

نوع دوره : غیر حضوری (دانلود فیلم) شهریه : 155,000 تومان مدرس : مهندس فرهاد قیصر مدت دوره : معادل هشت ساعت آموزش
240
0

رويكردي به هزينه يابي وبودجه بندي امور نگهداري وتعمير و راهكارهاي كاهش هزينه هاي نت

نوع دوره : غیر حضوری (دانلود فیلم) شهریه : 155,000 تومان مدرس : دکتر احمد عرب شمالی مدت دوره : معادل هشت ساعت آموزش
104
0

( FMEA)تجزيه و تحلیل بالقوه شکست و آثار آن

نوع دوره : غیر حضوری (دانلود فیلم) شهریه : 155,000 تومان مدرس : مهندس مجتبي جوانبخت مدت دوره : معادل هشت ساعت آموزش
171
0

تجزيه و تحليل داده ها

نوع دوره : غیر حضوری (دانلود فیلم) شهریه : 155,000 تومان مدرس : مهندس مجتبي جوانبخت مدت دوره : معادل هشت ساعت آموزش
182
0

هفت ابزار مؤثر کیفیت

نوع دوره : غیر حضوری (دانلود فیلم) شهریه : 155,000 تومان مدرس : مهندس مجتبي جوانبخت مدت دوره : معادل هشت ساعت آموزش
304
0

آشنايي با هزينه هاي كيفي و مراحل پياده سازي نظام هزينه يابي كيفيت

نوع دوره : غیر حضوری (دانلود فیلم) شهریه : 155,000 تومان مدرس : مهندس مجتبي جوانبخت مدت دوره : معادل هشت ساعت آموزش
184
0

ISO ۱۷۰۲۵تشریح الزامات مستندسازی و ممیزی داخلی استاندارد

نوع دوره : غیر حضوری (دانلود فیلم) شهریه : 155,000 تومان مدرس : مهندس رضا یاری مدت دوره : معادل هشت ساعت آموزش
213
0

هزینه های کیفیت

نوع دوره : غیر حضوری (دانلود فیلم) شهریه : 0 تومان مدرس : مهندس مجتبي جوانبخت مدت دوره : معادل هشت ساعت آموزش
194
0

مدیریت استراتژیک در صنایع

نوع دوره : غیر حضوری (دانلود فیلم) شهریه : 155,000 تومان مدرس : مهندس فرهاد قیصر مدت دوره : معادل هشت ساعت آموزش
134
0

(POKA YOKE) سیستم های خطاناپذیرسازي

نوع دوره : غیر حضوری (دانلود فیلم) شهریه : 155,000 تومان مدرس : مهندس مجتبي جوانبخت مدت دوره : معادل هشت ساعت آموزش
144
0

صدور مدرک دیپلم افتخار آموزشی

نوع دوره : غیر حضوری (دانلود فیلم) شهریه : 10,000 تومان مدرس : راهبران کیفیت مدت دوره : --
425
0

ارتقاء ایمنی در صنایع از طریق شناسایی و ارزیابی خطرات، مطابق با استانداردهای جهانی

نوع دوره : غیر حضوری (دانلود فیلم) شهریه : 155,000 تومان مدرس : مهندس فرهاد قیصر مدت دوره : معادل هشت ساعت آموزش
177
0

مديريت مؤثر جلسات

نوع دوره : غیر حضوری (دانلود فیلم) شهریه : 155,000 تومان مدرس : مهندس مجتبي جوانبخت مدت دوره : معادل هشت ساعت آموزش
118
0

آشنایی با مدل کانو

نوع دوره : غیر حضوری (دانلود فیلم) شهریه : 155,000 تومان مدرس : مهندس مجتبي جوانبخت مدت دوره : معادل هشت ساعت آموزش
124
0

مدیریت بهبود مستمر کایزن

نوع دوره : غیر حضوری (دانلود فیلم) شهریه : 155,000 تومان مدرس : مهندس مجتبي جوانبخت مدت دوره : معادل هشت ساعت آموزش
114
0

ایمنی فردی

نوع دوره : غیر حضوری (دانلود فیلم) شهریه : 155,000 تومان مدرس : مهندس سیدحامد محسن الحسینی مدت دوره : معادل هشت ساعت آموزش
128
0

ایمنی عمومی و آتش نشانی

نوع دوره : غیر حضوری (دانلود فیلم) شهریه : 155,000 تومان مدرس : مهندس سیدحامد محسن الحسینی مدت دوره : معادل هشت ساعت آموزش
113
0

۵Sآشنایی با سیستم آراستگی محیط کار

نوع دوره : غیر حضوری (دانلود فیلم) شهریه : 155,000 تومان مدرس : مهندس سید حامد محسن الحسینی مدت دوره : معادل هشت ساعت آموزش
50
0

مديريت بحران

نوع دوره : غیر حضوری (دانلود فیلم) شهریه : 155,000 تومان مدرس : مهندس بیژن حسین پور رجبی مدت دوره : معادل هشت ساعت آموزش
60
0

ISO ۱۹۰۱۱:۲۰۱۸اصول ممیزی داخلی در قالب الگوی استاندارد

نوع دوره : غیر حضوری (دانلود فیلم) شهریه : 155,000 تومان مدرس : مهندس بیژن حسین پور رجبی مدت دوره : معادل هشت ساعت آموزش
59
0

ISO۴۵۰۰۱:۲۰۱۸تشریح الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی براساس استاندارد آخرین تغییرات

نوع دوره : غیر حضوری (دانلود فیلم) شهریه : 155,000 تومان مدرس : مهندس بیژن حسین پور رجبی مدت دوره : معادل هشت ساعت آموزش
56
0

بررسی وخصوصیات آب مصرفی در صنایع کاشی و سرامیک

نوع دوره : غیر حضوری (دانلود فیلم) شهریه : 155,000 تومان مدرس : مهندس سید علی مهرنهاد مدت دوره : معادل هشت ساعت آموزش
57
0

بهینه سازی و شناخت مواد اولیه و رفع عیوب بدنه صنایع کاشی و سرامیک

نوع دوره : غیر حضوری (دانلود فیلم) شهریه : 155,000 تومان مدرس : مهندس مریم شهریاری مدت دوره : معادل هشت ساعت آموزش
55
0

مبانی تکنولوژیک لعاب و عیوب مرتبط با فرآیندهای لعابسازی و اعمال لعاب

نوع دوره : غیر حضوری (دانلود فیلم) شهریه : 155,000 تومان مدرس : مهندس اميد هلاكوئي مدت دوره : معادل هشت ساعت آموزش
60
0

استاندارد۲۵صنایع کاشی وسرامیک

نوع دوره : غیر حضوری (دانلود فیلم) شهریه : 155,000 تومان مدرس : مهندس محمد حسین گلبخش مدت دوره : معادل هشت ساعت آموزش
62
0

نحوه کدبندی و کنترل موجودی اقلام ولوازم یدکی تجهیزات واحد های صنعتی

نوع دوره : غیر حضوری (دانلود فیلم) شهریه : 225,000 تومان مدرس : دکتر احمد عرب شمالي مدت دوره : معادل شانزده ساعت آموزش
59
0

نمونه برداری عمومی

نوع دوره : غیر حضوری (دانلود فیلم) شهریه : 155,000 تومان مدرس : مدت دوره : معادل هشت ساعت آموزش
20